Vanda växte så det knakade 2018

Kommuner tvångsinlöser mark för att kunna planera och bygga. Bilden har inget med ett sådant förfarande att göra.
Kommuner tvångsinlöser mark för att kunna planera och bygga. Bilden har inget med ett sådant förfarande att göra. (Vanda stad.)
1.4.2019

Befolkningstillväxten blev långsammare i Helsingfors, men snabbare i Esbo och Vanda. I Vanda växte befolkningen rekordsnabbt.

I Helsingfors ökade folkmängden med 0,7 procent, det vill säga 4 770 invånare, under år 2018.  Totalt hade Helsingfors 648 042 invånare vid årsskiftet 2018-2019.

Befolkningstillväxten i Helsingfors har blivit långsammare, den var 3 300 personer mindre än 2017, då tillväxten visserligen var exceptionellt stor.

Största orsaken till att befolkningen inte växte lika snabbt är att personer som varit skrivna i Helsingfors men som länge vistats på okänd ort ströks ur Helsingfors befolkningsstatistik i högre grad i fjol än året innan.

Dessutom minskar antalet födda alltjämt i huvudstaden. Antalet har minskat stadigt sedan 2015. Också utflyttningen till de andra kommunerna i regionen ökade rejält i fjol. Byggverksamheten i Esbo och Vanda har ökat avsevärt de senaste åren.

Rekordtillväxt i Vanda

I den övriga huvudstadsregionen uppgick befolkningstillväxten till 9 718 invånare, vilket är 1 344 personer mer än året innan. Vanda växte exceptionellt mycket, med hela 5 139 invånare. Senast Vanda har haft en större tillväxt än så var 1975.

I januari–februari i år ökade Helsingfors befolkning med knappt 200 personer, medan Esbo och Vanda under samma period fick tusen nya invånare vardera.

Folkmängd i Helsingfors och jämförelseområdena vid årsskiftet 2018-2019 och förändring i folkmängden 2017 och 2018.
HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här