Intressebevakare hoppas att konflikten löses bransch för bransch.

Det blir en förlikningsnämnd som får försöka lösa arbetskonflikten inom kommunsektorn. Bakom förslaget står riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala, som utan att lyckas har försökt få parterna att enas om ett tjänstekollektivavtal.

Det är Arbets- och näringsministeriet som tillsätter en förlikningsnämnd.

Tidigare på torsdagen tweetade Kommunarbetsgivarnas vd Markku Jalonen att konfliktens första förlikningsfas avslutats.

 

En förlikningsnämnd är något av en sällsynthet. Nämnden har använts endast några gånger under de senaste årtiondena. Att en sådan nämnd tillsätts visar hur svår den pågående avtalsrundan är.

Vårdarfacket SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno skriver på Twitter att det skulle löna sig att lösa konflikten en bransch i taget, enligt respektive behov. En lösning som passar hela kommunsektorn blir svår att hitta, tror Sainila-Vaarno.

 

Enligt nyhetsbyrån STT finns ännu inget beslut om förlikningsnämnden. I ett förhastat pressmeddelande från riksförlikningsmannens byrå hette det att understatssekreterare Päivi Nerg och arbetslivsprofessor Martti Hetemäki skulle bli nämndens ordförande, respektive vice ordförande.

Det är ministeriat som beslutar om nämnden ska tillsättas.