Permitteringar och avbrott i löneutbetalningen ökar kraftigt på kommunsektorn på grund av coronakrisen. Enligt KT Kommunarbetsgivarna är samarbetsförhandlingar nu aktuella i närmare hälften av landets kommuner. Totalt berörs över 37 000 personer.

Uppgifterna härstammar från en enkät som KT gjorde bland 250 kommuner och samkommuner i april.  Kommunerna i enkäten representerar ca 70 procent av kommunsektorns sammanlagda personal.

Över 80 procent av de kommuner som deltog i enkäten uppgav att coronaepidemins verkningar har ökat behovet av permitteringar. Tjänster har stängt ner och arbetet i kommunen har minskat som en följd av epidemin. 15 procent av kommunerna uppgav att orsaken till permitteringarna är kommunens svaga ekonomi i kombination med coronaepidemin.

– Även om epidemin snabbt är förbi i resten av samhället, är dess effekter på kommunekonomin långvariga, till och med fleråriga, säger KT:s forskningschef Mika Juutinen.

Uppskattningsvis en tredjedel av dem som hotas av permittering eller avbrott i löneutbetalningen är anställda inom småbarnspedagogiken. Var sjätte arbetr inom undervisningssektorn. Övriga anställda som kan drabbas av permittering arbetar inom kultur- och fritidssektorn, förvaltningen samt inom kommunernas köks- och städtjänster. Även personal inom  eftisverksamheten, ungdomsarbetet och medborgarinstituten kan komma att permitteras.

Minst drabbas social- och hälsovården av permitteringar. Räddningstjänsten påverkas inte alls.

KT gjorde en liknande enkät också i mars. I den uppgav 63 procent av kommunerna som deltog i enkäten att de blir tvungna att ta till permitteringar i år. 

Läs mera om enkäten här (på finska)