Flyttningsströmmen av finlandssvenskar till Sverige håller i sig. År 2016 var ett toppår i utflyttningen. Då flyttade nästan 1 500 svenskspråkiga till Sverige.

Ökningen var speciellt tydlig i Österbotten. Samtidigt var rörligheten i synnerhet från Helsingforsregionen fortsättningsvis stor. Totalt flyttade nästan 20 000 svenskspråkiga till Sverige under perioden 2000–2017.

– Statistiken antyder att de ekonomiska konjunkturerna inte är avgörande, berättar Kaisa Kepsu, som gjort den statistiska analysen för rapporten. Trots att ekonomin återhämtat sig i Finland och arbetslösheten gått ner flyttar finlandssvenskarna fortfarande i samma utsträckning till Sverige som under lågkonjunkturen 2013–2015.

Bara hälften återvänder

De svenskspråkiga stannar oftare i Sverige än de finskspråkiga. Analysen visar att bara omkring hälften av de svenskspråkiga återvänder, vilket leder till en demografisk lucka. Totalt har Finland tappat nästan 10 000 svenskspråkiga finländare till Sverige mellan 2000 och 2017 – drygt tre procent av språkgruppen.

– Gemensamt för de flesta unga vuxna i denna studie är att flytten till Sverige inte känns som ett definitivt beslut, konstaterar Blanka Henriksson, som för studien analyserat migrantberättelser. Det är inte fråga om en emigration där det gamla hemlandet lämnas för gott, utan många befinner sig i en tid av livet där omständigheterna får bestämma framtiden.

Även det rådande samhällsklimatet i Finland kommenteras bland migranterna. Vissa migranter formulerar flytten till Sverige som en flytt till svenskan, medan en del helt klart vill bort från finskan.

Här kan du ladda ner Magmas rapport Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter. Rapporten är skriven av Magmas samhällsanalytiker Kaisa Kepsu och forskare Blanka Henriksson från Åbo Akademi.

Helsingforsungdomarna flyttar

I rapporten definieras en utflyttare då personen har för avsikt att stanna ett år eller längre utomlands. På det viset syns inte utbytesstudenter i statistiken.

De regionala skillnaderna är stora

Utflyttningen är störst i Nyland, och där är det Mellannyland, alltså Helsingfors, som har de klart största siffrorna. Östra och västra Nyland har däremot de lägsta utflyttningssiffrorna i Svenskfinland.

Det största forskningsrönet är att flyttningsströmmen av ungdomar från helsingforsregionen har ökat. Här nämner Kepsu den omtalade Hanken-kolonin i Stockholm som ett exempel.

Kartan visar den svenskspråkiga flyttningen till Sverige i förhållande till befolkningsmängden 2015–2017. Flyttningsbenägenheten anges i promille (per tusen svenskspråkiga). (Källa: Statistikcentralen) Karta av Arttu Paarlahti.

Åland är med i analysen men fokus ligger på fastlandet. Åland utgör ett specialfall med sin helsvenska miljö. Där är utflyttningen fyra-femfaldig (cirka 14 promille) i jämförelse med Nyland och Österbotten.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *