I regeringsprogrammet satte man upp som mål att reformera familjeledigheterna. Nu tillsätts en beredningsgrupp som inleder arbetet med att planera reformen under hösten.

”Målet med reformen är att familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna, att jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska”, konstaterar social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

”I regeringsprogrammet har det också slagits fast att man i samband med reformen ska beakta både fler valmöjligheter och möjligheter till flexibilitet för familjerna och till exempel olika slags familjer samt företagare.”

Reformen bereds i första hand som tjänsteuppdrag i en inofficiell beredningsgrupp på trepartsbasis. Till gruppen bjuds nu in medlemmar från ministerierna, Folkpensionsanstalten och arbetsmarknadens organisationer. Syftet är att gruppen ska utarbeta en grund för reformen utifrån det som står i regeringsprogrammet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *