Kommunförbundet söker

Verkställande direktör och vice verkställande direktör

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ansvarsområde omfattar förbundets strategiska och operativa intressebevakning, ledning av Kommunförbundet och förbundskoncernen, kommunutveckling, demokrati och ledarskap, produktivitet och forskning, kommunikation, svenska och internationella ärenden, utveckling av förbundets processer kring prognostisering och reaktionsförmåga samt personalfrågor.