Finland tar i bruk en tre veckors partiell nedstängning för att få kontroll över den snabba spridningen av coronaviruset. Skolor övergår till distansundervisning och restauranger i regioner som befinner sig i spridningsfasten av smittan stängs, bland annat i Nyland och Helsingfors, Österbotten och Åland.

Den partiella nedstängningen tas i bruk den 8 mars och pågår till den 28 mars och berör i det här skedet inte de regioner där virusspridningen ännu ligger på en basnivå.

Regeringen informerade om åtgärderna på torsdag morgon.

Under den tre veckor långa partiella nedstängningen övergår eleverna i högstadiet och andra stadiet till distansundervisning. Studentskrivningarna genomförs som planerat. De yngre eleverna och småbarnspedagogiken berörs inte, de fortsätter i närundervisning.

Nedstängningen görs på basis av paragraf 23 i grundlagen som handlar om de grundläggande fri- och rättigheterna under undantagsförhållanden  eller som det heter i lagen:  ”undantagsförhållanden som allvarligt hotar nationen”.

Det är alltså inte fråga om att ta i bruk undantagslagarna så som för ett år sedan, utan om att tillämpa bestämmelserna om undantagsförhållanden som nämns i grundlagen. Det här var justitieminister Anna-Maja Henriksson mycket mån om att understryka under regeringens presskonferens på torsdagen.

Under perioden övergår högstadiet och andra stadiet till distansundervisning, restaurangerna stängs i de regioner som befinner sig i spridningsfasen, antalet personer som får träffas begränsas till sex och vuxnas hobbyer avbryts. Därtill råder en stark rekommendation om att bära mask, arbeta på distans och begränsa användningen av offentliga utrymmen.

De sjukvårdsdistrikt som befinner sig i fas två av smittspridningen är sju det vill säga: Helsingfors och Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Åland och Lappland.

Beslut om kommunalvalet kommer snart

Huruvida undantagsförhållandena påverkar kommunalvalet den 18 april är ännu öppet. Justitieminister Anna-Maja Henriksson konstaterade under presskonferensen att ett eventuellt beslut om att flytta fram kommunalvalet måste vara parlamentariskt, det vill säga att det är ett beslut som riksdagen fattar.

Henriksson kommer att diskutera kommunalvalet med partisekreterarna inom de närmaste dagarna.  Den 9 mars ska kandidatlistorna i kommunalvalet vara inlämnade till valmyndigheten. Om kommunalvalet skjuts upp måste beslutet tas innan det.  

 För att säkerställa att kommunalvalet kan förrättas på ett tryggt sätt under coronapandemin har Justitieministeriet föreslagit ett tilläggsanslag på 1,3 miljoner euro.

– Specialarrangemangen till följd av coronan kräver fler valfunktionärer än tidigare både vid förhandsröstningen och på själva valdagen. Det finns också ett stort behov av ytterligare resurser för hemmaröstningen. Dessutom behövs specialarrangemang i vallokalerna och skyddsutrustning, konstaterar Henriksson i ett pressmeddelande på torsdag eftermiddag.

Regeringens pressmeddelande: Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden