Hemvårdare och andra som utför liknande tjänster ska kunna parkera avgiftsfritt och utan tidsbegränsning från och med juni.

Från och med den 1 juni blir det lättare för anställda inom hemvården och inom liknande tjänster i hemmet att parkera, meddelar Kommunikationsministeriet. Det här efter en ändring i vägtrafiklagen.

Enligt kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) underlättar lagändringen vardagen för de anställda inom hemvården och förbättrar tjänsterna för klienterna.

—I fortsättningen kan kommunerna om de så önskar bevilja parkeringstillstånd för hemvården. När det tar mindre tid att söka efter parkeringsplats frigörs tid för det viktiga arbetet och mötet med människorna, säger Harakka i ett pressmeddelande.

Användningen av parkeringsmöjligheten för hemvård förutsätter att fordonet har ett parkeringstillstånd för hemvård som kommunen har beviljat.

Det här innebär förändringen

  • Hemvårdare och arbetstagare som producerar motsvarande tjänster får parkera på parkeringsplatserna på kommunens gatunät utan någon avgift eller tidsgräns.
  • Dessutom är det tillåtet att parkera på en gata där parkering är förbjuden med vägmärket C38 (Parkering förbjuden) eller med vägmärket C39 (Parkeringsförbudszon).
  • Därtill kan hemvårdare också parkera sina bilar på andra ställen på en gårdsgata än på en markerad parkeringsplats.
  • Ett fordon som är försett med parkeringstillstånd för hemvård får dessutom trots förbudet angivet med vägmärket H25 (Servicekörning tillåten) köras och parkeras inom verkningsområdet för märket.