Social- och hälsovårdsreformen tog ett rejält kliv framåt idag när riksdagen sade ja till reformen. Rösterna föll 105- 77. Ingen ledamot lade ner sin röst, men 17 ledamöter var  frånvarande.

Rikdagen godkände därmed regeringens proposition om att inrätta 21 välfärdsregioner och om att reformera social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Reformen har förberetts i 15 år av olika regeringar, men fallit på målrakan.  Inte för inte var det många som idag kallade beslutet i riksdagen historiskt.

Här är statsminister Sanna Marins tweet:

 

Och så här twittrade social- och hälsovårdsministern Krista Kiuru, som passade på att tacka alla som varit med i beredeningen.

 

 

De föreslagna välfärdsregionerna inrättas så snart som möjligt efter det att lagarna har antagits och stadfästs. Lagarna träder i kraft stegvis, en del träder i kraft den 1 juli 2021 och de sista vid ingången av 2023. Regeringen lämnade en proposition i frågan till riksdagen den 8 december 2020.

Läs mera om hur vårdreformen berör social- och hälsovårdssektorn här. 

Läs mera om hur reformen berör räddningsväsendet här.