Rätten till social- och hälsovårdstjänster bestäms enligt vilken status personer har för sin vistelse i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet har informerat kommunerna och sjukvårdsdistrikten om ukrainska flyktingars rätt till social- och hälsovårdstjänster.

Ministeriet konstaterar att ukrainare och personer som flytt från Ukraina kan anlända till Finland med olika inresestatus.

Rätten till social- och hälsovårdstjänster bestäms enligt vilken status personer har för sin vistelse i Finland och för att hjälpa dem som flytt från Ukraina har EU aktiverat direktivet om tillfälligt skydd. 

Det betyder, att om en person har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, så har hen också rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som personer som har en hemkommun i Finland. Dessutom har hen rätt till nödvändiga socialvårdstjänster, inklusive en mottagningspenning.

Det är flyktingförläggningarnas ansvar att ordna dessa tjänster, antingen genom att ordna dem själva eller genom att skaffa tjänsterna från en offentlig eller privat aktör.

Eventuellt barnskyddet är vistelsekommunens ansvar.

Ukrainare som vistas i Finland som resenärer eller turister – vilket de kan göra i 90 dygn – har rätt till brådskande hälso- och sjukvårdstjänster samt till nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster. Kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för ordnandet av dem. 

Ukrainare som är arbetstagare i Finland jämställs i regel med kommuninvånare och får hälso- och sjukvårdstjänster som ordnas av kommunen, sjukvårdsdistriktet eller företagshälsovården.

Dessutom får de nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster från kommunen. 

En person från Ukraina hänvisas till att söka asyl i Finland endast om det finns uppenbar och grundad anledning till det, skriver ministeriet i ett pressmeddelande. Asylsökande har rätt till nödvändiga social- och hälsovårdstjänster och förläggningen har ansvaret för ordnandet av dem.