Förbundet föreslår att ungdomsarbetet finansieras direkt ur statsbudgeten.

Kommunförbundet föreslår att kommunernas ungdomsarbete i fortsättningen inte finansieras av Veikkaus penningspel. Istället för att vara beroende av Veikkaus inkomster – som uppskattas att minska på grund av coronasituationen och på grund av reformen av lotterilagen – ska finansieringen av ungdomsarbetet få ett moment i statsbudgeten, föreslår Kommunförbundet.

Det här skulle vara i linje med regeringsprogrammet och skulle befria ungdomsarbetet från ekonomiska trångmål när Veikkaus intäkter minskar.

Kommunförbundet föreslår också att det uppsökande ungdomsarbetet gradvis förs tillbaka till en budgetfinansiering.

I dagsläget består hälften av statsunderstödet för det uppsökande ungdomsarbetets finansiering av Veikkaus finansiering – 13,35 miljoner, respektive 8,12 miljoner euro.

I den statliga finansieringen av ungdomsarbetet är 54,25 miljoner euro finansierat av spelbolaget.

Kommunförbundet påminner om att regeringen har lovat att kompensera bortfallet i Veikkaus intäkter, men i dagsläget är finansieringen av ungdomsarbetet på ostadig grund.

—Kommunernas finansieringskris slår också mot ungdomsarbetet, och på grund av det är helhetsfinansieringen hotad från två håll, säger Kommunförbundets styrelseordförande Joona Räsänen (SDP).

Läs Kommunförbundets uttalande här (på finska).