Det finns inte tillräckligt med boendeplatser för personer med utvecklingsstörning och samkommunen Kårkulla planerar därför ett nytt boende i Gammelboda i Ekenäs.

Boendet ska bestå av två gruppmoduler för tio personer samt separata bostäder för fem personer.

Boendet beräknas kosta 2,4 miljoner euro. Kårkulla ansöker om stöd för hälften av summan av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara.

Raseborgs stad ska därför ge ett utlåtande om planerna. Grundtrygghetsnämnden föreslås i sitt utlåtande (15.10) säga att staden är positiv till det nya boendet men staden lovar inte köpa alla platser utan följer sina klient- och serviceplaner.

Det finns en efterfrågan för boende bland ungdomar som vill flytta ut hemifrån. Samtidigt finns det en större grupp seniorer som dels bor hemma och dels i Kårkullas olika serviceboenden.

Kårkulla konstaterar att regionen efter Gammelbodabygget behöver ytterligare ett nybygge för personer inom specialomsorgen.