Dygnetruntjouren inom primärvården i Jakobstad får fortsätta. Den nya dispensen gäller till utgången av 2022.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat dispens för jour inom primärvården till samkommunen för social- och hälsovården i staden Jakobstad.  Förutom Jakobstad har även primärvården i Idensalmi och Varkaus fått dispens. Jourenheter inom primärvården behöver dispens av ministeriet för verksamhet dygnet runt.

Jakobstad har haft dispens sedan 2018 och den förlängs nu med två år till.

– Dörren står öppen dygnet runt och jouren är välbesökt, säger tf social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Utan jour skulle vi ha ett stort ambulansrally från Jakobstad till centralsjukhusen i Vasa och Karleby.

Jouren betjänar ett område med 43 000 invånare.  Utanför tjänstetid sköts jouren med inhyrda läkare, dagtid fungerar den med hjälp egen personal.

– Det här är jätteviktigt för hela befolkningen på Jakobstads social- och hälsovårdsområde, säger Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman i ett pressmeddelande.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan social- och hälsovårdsministeriet bevilja dispens, om tillgängligheten till tjänsterna och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter detta och de tjänster som befolkningen behöver inte kan säkerställas tillräckligt väl genom den prehospitala akutsjukvården.

Jourenheterna ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ska tillgodoses. Dessutom ska det avtalas om jouren i planen för ordnande av hälso- och sjukvård och i avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård.

Eftersom social- och hälsovårdsreformen  är under beredning, beviljas dispenserna för viss tid. Reformen innebär att basservicen ska stärkas och social- och hälsovårdens struktur reformeras på ett sådant sätt att ansvaret för att ordna vården överförs från kommunerna till större självstyrande områden.