FDUV understryker vikten av att tjänsterna för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning tryggas efter vårdreformen.  I en resolution från förbundskongressen i lördags konstaterar förbundet att det nuvarande förslaget till vårdreform ger goda förutsättningar för moderna tjänster, även om det finns farhågor.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att ha en betydande inverkan på hur tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning ser ut i framtiden, säger FDUV i en resolution från sin förbundskongress. Förbundet anser att det nuvarande förslaget till vårdreform i många avseenden är bra med tanke på moderna svenskspråkiga tjänster för den här målgruppen.

Enligt förslaget ska expertkunnande inom specialomsorgsdistrikten tas tillvara och utvecklas nationellt, medan bastjänsterna utvecklas inom respektive välfärdsområde och ges nära den stödbehövande. De åtta tvåspråkiga välfärdsområdena ska avtala om samarbete och arbetsfördelning bland annat gällande expert-, utvecklings- och rehabiliteringstjänster som Kårkulla erbjuder i dag.

Välfärdsområdet i Egentliga Finland kommer att ha ett särskilt koordineringsansvar för avtalssamarbetet.

– Vi anser att bestämmelserna kring detta i huvudsak ger goda förutsättningar för att trygga tillgången till tjänster som kräver expertkunnande. I bästa fall förbättrar modellen utbudet av sådana tjänster som i dag inte finns eller som fungerar bristfälligt på svenska, konsterar FDUV.

Största delen av de social- och hälsovårdstjänster som välfärdsområdena ansvarar för omfattas ändå inte av samarbetsavtalet, påpekar FDUV.

– Enligt förslaget ska till exempel de boendeenheter och enheter för dag- och arbetsverksamhet som Kårkulla i dag basar för införlivas i det välfärdsområde på vars område de finns. Därför är avtalssamarbetet i sig inte tillräckligt för att trygga tillgången till svenskspråkiga tjänster.

Fokus på basservicen

För att de tvåspråkiga välfärdsområdena på ett bredare plan ska kunna ge service på svenska, krävs även fokus på basservicen och framtidens social- och hälsovårdscentraler, konstaterar förbundet.

– Nationalspråksnämnden har också en betydelse – vi välkomnar tillägget att ordförande har närvaro- och yttranderätt på välfärdsområdets styrelsemöten. Det ger nämnden bättre möjligheter att bevaka tillgången till svenskspråkiga tjänster. 

Mikaela Björklund omvald som ordförande

Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund fortsätter som FDUV:s ordförande de kommande tre åren. Björklund har varit ordförande för FDUV sedan 2018.

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV:s uppdrag definieras ändå inte av diagnos utan av det stödbehov personer har.