En miljonsgränsen för applikationen Coronablinkern sprack på tisdagen,  rapporterar Institutet för hälsa och välfärd (THL). Fantastiskt, kommenterar THL-direktör Mika Salminen.

Smarttelefonapplikationen Coronablinkern ska göra det lättare att bryta smittkedjor i den grasserande coronapandemin.

Applikationen lanserades i måndags och ett dygn senare har den alltså laddats ner en miljon gånger. THL:s mål var att nå en miljoner nedladdningar inom en månad.

Här kan du ladda ner Coronablinkern.

Coronablinkern  finns i en finsk- och en svenskspråkig version.  En engelsk version av appen publiceras senare i höst.

Med hjälp av Coronablinkern kan människor själva bidra till att förhindra spridningen av viruset och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Med hjälp av applikationen går det snabbare att nå personer som exponerats för viruset och att bryta smittkedjorna.

– Mobilapplikationen Coronablinkern är en del av regeringens strategi testa-spåra-isolera-vårda. Med hjälp av appen kan exponerade personer effektivare nås och hänvisas till vård. På så sätt kan även smittkedjorna brytas effektivare, säger Kirsi Varhila, kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet.

Det är frivilligt att använda Coronablinkern, men ju fler som använder den, desto större nytta medför den.

Mika Salminen vid THL säger att antalet nedladdningar överträffade alla förväntningar.

– Antalet är en gång för alla fantastiskt, säger han i ett pressmeddelande.

Applikationen har utvecklats av programvarubolaget Solita. I utvecklingsarbetet deltar förutom THL även SHM, FPA och Sotedigi Oy.

Kommunförbundet har uppmanar alla att ladda ner Coronablinkern.