I Norge har det norska kommunförbundet KS i samarbete med kommuner och organisationer i samhället tagit fram en handbok för hur kommuner kan bli bättre anpassade för äldre.

– Genom att arbeta sektorsöverskridande med deltagande, universell utformning och förebyggande kan en åldersvänlig utveckling bidra till att skjuta upp behovet av tjänster, säger Anne Gamme, sakkunnig vid KS i Norge.

– Genom att anpassa lokala samhällen, göra dem mer tillgängliga och inkluderande, kan vi öka livskvaliteten och deltagandet, inte bara för målgruppen för detta initiativ utan generationsöverskridande, säger Gamme.

I Finland är Tammerfors med i det globala nätverket för åldersvänliga samhällen: Global Network for Age-friendly Cities and Communities.