Kontakta Kommuntorget Utbildning

Kommuntorget utbildning planerar aktualitetsdagar, utbildningar och seminarier om kommunala frågor. Genom våra utbildningar sprider vi Kommunförbundets sakkunskap på det kommunala fältet.

Kontakt till hela kursteamet: kurser@kommunforbundet.fi


Linnea Nyanney
Assistent
Telefon: +358 9 771 2431
Mobil: +358 500 703 115
linnea.nyanney(at)kommunforbundet.fiLena Sjöblom

Sakkunnig, utbildningsplanerare
Mobil: +358 50 301 9167
lena.sjoblom(at)kommunforbundet.fi

Barbro Teir

Utbildningsplanerare, ledarskapsutveckling
+358 50 561 5908
barbro.teir(at)kommunforbundet.fi

Karolina Wickholm

Sakkunnig, utbildningsplanerare
Telefon: +358 771 2436
Mobil: +358 50 595 2957
karolina.wickholm(at)kommunforbundet.fi