Efter årskiftet flyttar den svenskspråkiga utbildningen över till FCG Utbildning.

Rikta frågor, önskemål och annat som berör den svenskspråkiga utbildningen till e-postlådan koulutusinfo@fcg.fi från och med den 1 januari 2022.

Kontaktpersoner för svenskspråkiga utbildningen vid FCG:

  • Essi Koskenvesa, essi.koskenvesa@fcg.fi, 044 481 1430
  • Ronja Nordlin, ronja.nordlin@fcg.fi, 050 537 7253