Den svenskspråkiga utbildningen arrangeras av FCG Utbildning.

Rikta frågor, önskemål och annat som berör den svenskspråkiga utbildningen till e-postlådan koulutusinfo@fcg.fi.

Kontaktpersoner för svenskspråkiga utbildningen vid FCG:

  • Essi Koskenvesa, essi.koskenvesa@fcg.fi, tfn 044 481 1430