Kontakta oss gärna

Kommuntorget Utbildning planerar utbildningar, aktualitetsdagar och seminarier om kommunala frågor. Seminarierna är riktade till kommunalt anställda, kommunalpolitiker och övriga intresserade. Genom våra utbildningar sprider vi Kommunförbundets sakkunskap på det kommunala fältet på svenska.

Kontakt till hela teamet: kommuntorget.utbildning@kommunforbundet.fi

Linnea Nyanney
Assistent
Telefon: +358 9 771 2431
Mobil: +358 500 703 115
linnea.nyanney@kommunforbundet.fi
 
 
Lena Sjöblom
Sakkunnig, utbildningsplanerare
Mobil: +358 50 301 9167
lena.sjoblom@kommunforbundet.fi

 

Barbro Teir
Utbildningsplanerare, ledarskapsutveckling
+358 50 561 5908
barbro.teir@kommunforbundet.fi

 

Emilia Mattsson
Utbildningsplanerare
Mobil: +358 50 598 8594
emilia.mattsson@kommunforbundet.fi