Kontakta Kommuntorget Utbildning

Kommuntorget utbildning planerar aktualitetsdagar, utbildningar och seminarier om kommunala frågor. Genom våra utbildningar sprider vi Kommunförbundets sakkunskap på det kommunala fältet.

Kontakt till hela kursteamet: kurser@kommunforbundet.fi

Kia Leidenius

Sakkunnig, utbildningsplanerare
Telefon: +358 9 771 2434
Mobil: +358 50 329 8649
kia.leidenius(at)kommunforbundet.fi

Linnea Nyanney

Assistent
Telefon: +358 9 771 2431
Mobil: +358 500 703 115
linnea.nyanney(at)kommunforbundet.fi

Barbro Teir

Projektledare, Kommuntorget Utbildning
+358 50 561 5908
barbro.teir(at)kommunforbundet.fi

Karolina Wickholm

Sakkunnig, utbildningsplanerare
Telefon: +358 771 2436
Mobil: +358 50 595 2957
karolina.wickholm(at)kommunforbundet.fi