Skräddarsytt för kommunen

 

Beställ en skräddarsydd kurs för din kommun!

Ibland är det mest effektivt att arrangera en utbildning för den egna personalen i egna utrymmen just den dag det passar deltagarna – och med det innehåll som ni behöver hos er.

Beställ kurser på svenska eller på både svenska och finska direkt av Kurstorget. Vi har ordnat beställningskurser om bland annat:

  • grunderna i god förvaltning
  • dataskyddslagstiftning
  • olika avtal
  • ledarskap
  • städning

För att kunna ge en offert behöver vi veta

  • vilka frågor ni vill att utbildningen ska fokusera på
  • var ni vill att kursen arrangeras
  • om ni vill att utbildningen är svensk- eller tvåspråkig
  • hur många som förväntas delta i utbildningen
  • ungefär när ni vill att kursen arrangeras

Berätta vad ni behöver på kurser@kommunforbundet.fi så planerar vi tillsammans.