Medborgarrådet ska stödja politikerna i deras beslut. Rådet ordnas nu för andra gången.

Kommissionen för hållbar utveckling söker nya deltagare i medborgarrådet för hållbar utveckling.

Tanken är att rådet tar ställning till olika aspekter av hållbar utveckling, till exempel naturens och miljöns tillstånd eller social ojämlikhet. Resultaten används i regeringens och riksdagens arbete för att främja hållbar utveckling.

Till stöd för olika val och beslutsfattande behövs också medborgarnas röst. Det är viktigt och intressant för beslutsfattarna att veta vad medborgarna vill att man ska satsa på, skriver statsrådet i ett pressmeddelande.

Medborgarrådet för hållbar utveckling genomfördes första gången 2019 och får nu alltså en fortsättning.

– Medborgarrådet för hållbar utveckling var ett lyckat försök och vi fick värdefull information om medborgarnas åsikter om på vilka områden Finland bör förbättra sin verksamhet. Rådsdeltagarna önskar bland annat bättring i arbetet för att skydda naturens mångfald och för att minska antalet ungdomar utan arbete eller utbildningsplats. Rådet har nu utvecklats utifrån medlemmarnas respons. Vi har utarbetat ett kortare och lättare frågeformulär än förra året. Nu tar varje deltagare bara ställning till en del av de nationella indikatorerna, säger Sami Pirkkala i pressmeddelandet.

Pirkkala är ordförande för det nationella nätverket för uppföljning av hållbar utveckling. Han tycker att det är viktigt att man också i år får en mångsidig grupp människor från olika delar av landet och i olika åldrar.

– Deltagarna behöver inte vara experter på hållbar utveckling, de får sätta sig in i frågorna som en del av frågeformuläret. Det är en annan god orsak att delta, du lär dig mer om centrala frågor som rör hållbar utveckling.

Medborgarrådets deltagare svarar på egen hand på ett frågeformulär om hållbar utveckling på webben. Detta pågår den 20–26 januari och intresserade ska anmäla sig senast den 19 januari.

Vem som helst får delta i rådet, det tar några timmar att svara på frågorna.

Medborgarrådets resultat offentliggörs den 13 februari tillsammans med institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Anmäl dig till medborgarrådet för hållbar utveckling