Sannfinländarnas segertåg går även genom de tvåspråkiga kommunerna. Partiet gör entré eller comeback i till exempel Nykarleby, Kronoby, Jakobstad, Ingå, Kimitoön, Pargas och Lovisa. I flera tvåspråkiga kommuner dubblerar partiet sin representation i fullmäktige.

–  Sannfinländarnas valseger var väntad, konstaterar Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom. De lyckades i sin kandidatnominering – också i de tvåspråkiga kommunerna. På lokal plan hänger mycket på kandidatnomineringen och i det här valet lyckades Sannfinländarna nominera många kandidater.

De enda kommunerna där Sannfinländarna saknade kandidater i årets kommunalval var Korsnäs, Närpes och Pedersöre.

– I kommunalvalet för fyra år sedan saknade partiet kandidater i 14 kommuner, i år bara i tre, konstaterar Pekola-Sjöblom.

KD får majoritet i Larsmo

I Larsmo får Kristdemokraterna egen majoritet med 14 fullmäktigeplatser. Partiet kniper ett mandat av SFP som nu har 9 fullmäktigeplatser. Socialdemokraterna behåller sina fyra. Röstmagnet i Larsmo är riksdagsledamot Peter Östman (KD) med 193 personliga röster.

I Nykarleby ökar SFP med ett mandat till 22. Socialdemokraterna är valets förlorare och minskar med två mandat, ett till Kristdemokraterna och ett till Sannfinländarna som nu gör entré i Nykarlebypolitiken.

I Karleby mer än fördubblar Sannfinländarna sin styrka. Partiet växer från tre till sju  mandat. Riksdagsledamot Mauri Peltokangas (Sannf) som flyttat till Karleby är röstmagnet med över 1000 personliga röster.

Sannf vinner även terräng i Vasa, där partiet ökar från sex till nio mandat. Röstmagnet är riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) med 3268 personliga röster.

I Pedersöre tar Kristdemokraterna ett mandat av SFP och ökar till 11. SFP är fortsättningsvis största partiet i Pedersöre med 21 mandat, SDP behåller sina 3.

I Korsholm behåller MSK (Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö) sina fem mandat, SFP minskar med ett mandat till 34. Sannf fördubblar från ett till två mandat och KD får ett.

Vörå blir enpartikommun

I Vörå förlorar SDP sitt enda mandat till SFP, vilket betyder att Vörå blir enpartikommun med samtliga 27 fullmäktigeledamöter från SFP. I Korsnäs går det precis tvärtom, där förlorar SFP sin position som enda fullmäktigeparti. I Korsnäs SFP förlorar två mandat till SDP.

I Malax bibehåller SFP sina 21 platser, SDP minskar till 5 och KD får en plats och i Kristinestad förlorar SFP två mandat, ett till KD och ett till SDP. Sannf bibehåller sitt enda mandat.

I Närpes vinner SFP ett mandat av SDP och har 33 mandat i nya fullmäktige, SDP har två.

Vinnare och förlorare i Nyland

I Lovisa tappar SFP fyra mandat och får 14 platser i fullmäktige. SDP förlorar ett mandat och kryper till 7. Vinnare i Lovisa är Samlingspartiet som fördubblar sina platser från tre till sex. Centern fördubblar från två till fyra och de gröna och Sannf får båda två platser.

I Hangö dubblerar Sannf och växer från två till fyra mandat.  Både Samlingspartiet och KD gör ett bra val och får ett mandat till. Västerförbundet förlorar två platser medan SFP och SDP bibehåller sina 10 respektive 9 platser.

I Sjundeå är det jämt skägg mellan de två största partierna SFP och Samlingspartiet, båda behåller sina åtta fullmäktigemandat. Sannf och SDP får båda två tilläggsmandat och De gröna tappar två mandat.

I Borgå gör Saml och Sannf ett bra val, båda får tre tilläggsmandat. Förlorar gör SFP (-1), SDP (-2), De Gröna (-2) och Centern (-2). Fullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP) blir  röstdrottning med  1691 personliga röster.

I Sibbo får Rörelse Nu tre mandat, liksom Sannf som ökar från två till fem platser i fullmäktige. I Sibbo förlorar SFP tre mandat, SDP två och C och De gröna ett.

I Lappträsk får Sannf två mandat och tar säte i fullmäktige. SFP, Centern och De gröna förlorar ett mandat var. Vinnare är förutom Sannf Samlingspartiet som får ett tilläggsmandat.