Samlingspartiets representation i Folktinget växer som ett resultat av partiets framgång i kommunalvalet.
 
I ett pressmeddelande meddelar Folktinget att det handlar om ”en ordentlig ökning av mandat” för Samlingspartiet. Partiet har idag fyra av Folktingets totalt 75 platser. Hur många tilläggsmandat partiet får blir klart i nästa vecka när mandatfördelningsnämnden möts.
 
Socialdemokraterna, De Gröna och Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet ser alla ut att förlora mandat. Mandatfördelningen i sittande Folkting grundar sig på  kommunalvalet 2017 och ser ut så här:
 
  • Svenska folkpartiet 40 platser
  • Socialdemokraterna 11 platser
  • Vänsterförbundet 6 platser
  • Samlingspartiet 4 platser
  • De Gröna 4 platser
  • Kristdemokraterna 2 platser
  • Centern 1 plats
  • Åland har sju ledamöter som utses av lagtingsledamöterna.
 Mandatfördelningsnämnden möts den 23 juni.