Kommunförbundets nya förbundsdelegation är vald. Delegationen som har 76 ledamöter är vald för fyra år framåt det vill säga till år 2025.

Samlingspartiet med 19 platser är största partiet i förbundsdelegationen. Socialdemokraterna har 14 platser, Centern 13 och Sannfinländarna 11. De gröna har 8 platser, Vänsterförbundet 5, Svenska folkpartiet 3 och Kristdemokraterna 2.

Förbundsdelegationen kommer att välja ny styrelse för Kommunförbundet vid sitt första sammanträde i februari. Förbundsdelegationen är Kommunförbundets högsta beslutande organ.

Delegationen består av 76 ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna och ersättarna ska vara ledamöter i kommunfullmäktige i sina hemkommuner.

Helsingfors valkrets representeras i förbundsdelegationen av bland andra SFP:s Björn Månsson med Eva Biaudet som ersättare. Jussi Halla-aho representerar Sannf  och Paavo Arhinmäki VF.

Från Nylands valkrets är Anders Walls (SFP) ordinarie delegationsmedlem med Christina Gestrin som ersättare. Från Vasa valkrets är Henrik Antfolk ordinarie medlem och Hans Frantz  ersättare. Ålands representant är Jana Eriksson med Bo-Yngve Karlsson som ersättare.

Valet av ledamöter till förbundsdelegationen förrättas per valkrets och valkretsarna är de samma som i riksdagsvalet.

Här är namnen på de valda ledamöterna och ersättarna (PDF).