Alla riksdagsgrupper är representerade i kommittén som tar sig an arbetet med den nationella barnstrategin.

Idag sammanträder barnstrategikommittén sammanträder för första gången. Dess uppgift är att bereda en förvaltningsövergripande nationell barnstrategi som baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och som sträcker sig över flera regeringsperioder.

Den nationella barnstrategin ska bidra till en målinriktad, hållbar och långsiktig barn-, ungdoms- och familjepolitik. I beredningen utgår man från visionen att barns och ungas välfärd och rättigheter ska tillgodoses fullt ut.

Målet är alltså ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.

Kommitténs ordförande, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) vill att mötet ska diskutera de stora riktlinjerna för strategin.

— Barnen har samma grundläggande och mänskliga rättigheter som den övriga befolkningen, men det är viktigt att barnens ställning också lyfts fram som en separat fråga. Barn har också tillförsäkrats särskilda rättigheter i FN:s konvention om barnets rättigheter och i andra konventioner om mänskliga rättigheter, säger Kiuru i ett pressmeddelande och understryker vikten av att arbetet utförs tillsammans och på bred front.

Alla riksdagsgrupper är representerade i kommittén. Kommitténs mandatperiod sträcker sig till utgången av 2020.