Kommunalvalet är också ett folktingsval. I samband med kommunalvalet i april utses 75 ledamöter till Svenska Finlands folkting.

Fördelningen av mandaten i Folktinget bestäms utifrån antalet röster som partiernas svenska kommunalvalskandidater får. Det är inte möjligt att rösta direkt på en folktingskandidat.

Av de 75 mandaten i Folktinget är 63 fasta mandat, fem är utjämningsmandat och sju mandat tillfaller landskapet Åland. Lagtingsledamöterna på Åland utser ledamöterna till Folktinget eftersom det inte är kommunalval på Åland.

De 63 fasta mandaten fördelas enligt hur många svenskspråkiga som bor i ett distrikt. År 2021 fördelar sig de fasta mandaten så att Helsingfors valkrets har 9 fasta mandat, Nylands valkrets 22, Åboland 7, Vasa 23 och Övriga Finland 2.

Modersmålet räknas

Svenska kommunalvalskandidater är personer som angett svenska som sitt modersmål i befolkningsdatasystemet. Alla röster som de får räknas automatiskt med. Dessutom kan partierna begära att också andra kommunalvalskandidater ska räknas med som svenska.  För att dessa kandidater ska räknas med ska de ha arbetat för det svenska språket i Finland och verkat i svenskspråkiga politiska organisationer samt uppgett svensk titel eller yrkesbeteckning i kommunalvalet.

Dagens politiska mandatfördelningen i Folktinget ser ut såhär:

  • Sfp 40
  • Sdp 11
  • Saml 4
  • Vf 6
  • Gröna 4
  • Kd 2
  • Centern 1
  • Åland 7