Kommunerna har en viktig roll i kampen mot rasism. Handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer som statsrådet godkände i torsdags innehåller åtta centrala mål för att främja mångfalden och öka medvetenheten om olika former av rasism i vårt land.

Programmet om bär namnet Ett jämlikt Finland för samman regeringens åtgärder för att trygga ett Finland som är fritt från rasism.

Kommunerna har en viktig roll för att skapa jämlika möjligheter, en trygg vardag och naturliga möten mellan människor med olika bakgrund. I handlingsprogrammet mot rasism betonas därför betydelsen av lokala åtgärder, och man vill allt bättre stödja kommuner och andra aktörer i att bygga upp goda relationer mellan olika grupper bland befolkningen och i att arbeta mot rasism.

– Att beslutsamt främja antirasism och goda relationer mellan befolkningsgrupper stärker den positiva utvecklingen av hela samhället. Handlingsprogrammet har utarbetats tillsammans med myndigheter, aktörer i det civila samhället och ungdomar. Vi alla behövs för att skapa förändringar i samhället, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Handlingsprogrammet baserar sig på en lägesbedömning och evidensbaserad information om rasism och dess uttrycksformer i Finland. Handlingsprogrammet innehåller åtta centrala mål och för att nå dem har man ställt upp 52 åtgärder inom olika förvaltningsområden för åren 2021–2023.

Syftet med åtgärderna är bland annat att avveckla ojämlika strukturer i samhället, främja mångfalden i det finländska arbetslivet, stärka myndigheternas kompetens i fråga om likabehandling, öka medvetenheten om olika former av rasism, utveckla forskningen om rasism samt systematiskt ingripa i hatpropaganda. Genom åtgärderna skapas dessutom förutsättningar för en politik för goda relationer mellan befolkningsgrupper både lokalt och på det riksomfattande planet.

Åtgärderna i handlingsprogrammet genomförs som en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. De finansieras dels genom att omrikta befintliga anslag, dels genom att utnyttja EU-finansiering. 

Ett jämlikt Finland – Statsrådets handlingsprogram mot rasism och för goda relationer