Svårigheterna gäller främst hur personer i karantän eller isolering ska kunna rösta.

Av de 183 kommuner som svarat på Kommunförbundets enkät uppger 28 procent att välfärdsområdesvalet kan riskfritt för invånarnas hälsa, medan 70 procent bedömer att valet kan ordnas ganska riskfritt.

Inför kommunalvalet 2021 bedömde sammanlagt 78 procent av kommunerna att valet kunde ordnas helt eller ganska säkert.

Ari Korhonen, sakkunnig på beredskap och säkerhet vid Kommunförbundet, säger att även om kommunerna i regel upplever sig kunna ordna hälsosäkra val så kräver coronasituationen också att väljarna följer de säkerhetsanvisningar som gäller.

Enkäten visar att erfarenheter från fjolårets kommunalval är till stor nytta i välfärdsområdesvalet. 75 procent av kommunerna uppger att erfarenheterna hjälper märkbart och 22 procent att de hjälper delvis. Speciellt är det städerna med över 100 000 invånare som tycker att erfarenheterna hjälpt i arrangerandet av välfärdsområdesvalet.

Utmaningar finns ändå. Var femte kommun har svårt att ordna så att väljare i karantän eller isolering kan rösta. Problemen uppdagar sig i kommuner av alla storlekar.

– I många kommuner är valfunktionärernas antal på ett minimum. Speciellt i sådana situationer har utomhusröstning orsakat utmaningar, säger Korhonen i ett pressmeddelande.

Samtidigt uppger ändå var tredje kommun att man kunnat ordna med ersättare till valorganen på ett heltäckande eller delvis täckande sätt.