Använd mask eller visir, håll avstånd, använd handsprit och följ anvisningarna när du röstar i kommunalvalet. 

Justitieministeriets  anvisningar för ett coronasäkert val ligger nu ute på  Valfinland.fi. Anvisningarna om kommunalvalet har beretts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Webbplatsen ger lättillgänglig information om trygga och säkra valarrangemang i kommunavalet under coronapandemin.

Det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen och att hålla ett avstånd på minst två meter till andra. Valfunktionärerna övervakar  säkerheten i vallokalen och hjälper väljarna att följa anvisningarna.

Valfunktionären kommer att kontrollera väljarens identitet genom att be honom eller henne att ta av sig munskyddet en kort stund . Mellan valfunktionären och väljaren kommer det att finns en mellanvägg av plexiglas.

Anvisningarna för ett säkert val finns på Justitieministeriets webbplats, i sociala medier och som affischer i vallokalerna. Informationen finns på finska, svenska, engelska och nordsamiska.

Justitieministeriet har dessutom producerat videor där det visas hur röstningen går till när väljarna bär munskydd och när det i vallokalen finns skyddsväggar i plexiglas. Videorna finns på justitieministeriets YouTubekanal på finska, svenska och engelska.

Anvisningar om röstning under coronan finns även med som bilaga till den rösträttsanmälan som skickas hem till de röstberättigade. 

Coronaläget variera på olika håll i landet

– Om de lokala hälsovårdsmyndigheterna ger striktare coronaanvisningar, ska de följas i stället för justitieministeriets anvisning,heter det i ett pressmeddelande från Justitieministeriet.