Veronica Thörnroos (Centern)  presenterade på onsdag eftermiddag ministrarna i den nya landskapsregeringen.

Thörnroos blir lantråd och får ansvar för lagberedning och personalfrågor. De övriga C-ministrarna är Harry Jansson som blir vice lantråd med ansvar för regeringskansliet, Roger Nordlund som blir finansminister  och Annika Hambrudd som blir minister med ansvar för utbildning och kultur.

Moderaterna får två ministrar: Fredrik Karlström blir näringsminister med ansvar för digitalisering och Annette Holmberg-Jansson blir social- och hälsovårdsminister med ansvar för det nordiska samarbetet.

Alfons Röblom (Hållbart Initiativ) blir utvecklingsminister med ansvar för miljö, energi och Högskolan på Åland. Christian Wikström (Obunden Samling) blir infrastrukturminister med ansvar för plan- och byggfrågor och bostadsfrågor.