Beställ en studerandeprenumeration

    11.1.2017

    Vi erbjuder i samarbete med Kommunfinans gratis prenumerationer för studerande inom offentlig förvaltning och ekonomi vid högskolor och universitet i Finland.

    [Mer information om prenumerationer]

    • Om du redan har en prenumeration och vill uppdatera dina uppgifter hjälper det om du anger ditt kundnummer (finns på tidningen).