Vi erbjuder i samarbete med Kommunfinans gratis prenumerationer för studerande inom offentlig förvaltning och ekonomi vid högskolor och universitet i Finland.

[Mer information om prenumerationer]