Jan Finne blir kommundirektör i Vörå. Fullmäktige valde Finne, som arbetar som ägarstyrningsdirektör i Vasa stad, med 19 röster på torsdag kväll.

Tf. kommundirektören Tom Holtti och Kommunförbundets sakkunniga  Oscar Ohlis fick vardera fyra röster i den slutna omröstningen i fullmäktige.

Eftrsom Finne fick fler än hälften av rösterna i den första omgången, krävdes det bara en omröstning för att välja ny kommundirektör.

Politices magister Jan Finne är bosatt i Vasa men har rötter i Maxmo. Den nya kommundirektören förväntas tillträda senast den 1 juni och har en prövotid på sex månader.

Vörå har varit utan ordinarie kommundirektör sedan 2019 då Mikko Ollikainen blev invald i riksdagen. Ollikainen sade upp sig från tjänsten 2021. Ollikainen har vikarierats av Tom Holtti, tidigare HR-direktör och kommunsekretarare i Vörå.

Kommundirektörstjänsten söktes av fem personer, varav tre behöriga.