Erfarenhet och samarbetsförmåga motiverar utnämningen.

Åbo universitetscentralsjukhus sjukhusdirektör, docent Petri Virolainen blir vikarierande direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt från och med februari nästa år och fram till årets slut. Valet i sjukvårdsdistriktets styrelse var enhälligt.

Den förra direktören Matti Bergendahl blir verkställande direktör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från och med 1.2.

Det var Petri Virolainens erfarenhet av sjukvårdsdistriktets funktion och verksamhetsomgivning, erfarenhet av ledarskapsarbete inom specialsjukvården, goda personaladministrationsförmåga samt samarbetsförmåga som fick styrelsen att fatta sitt beslut.

Styrelseordförande Ari Korhonen säger i ett pressmeddelande att det dagliga arbetet överskuggas för närvarande både av förberedelserna inför välfärdsområdet och av coronapandemin.

– Petri Virolainen har god samarbetsförmåga och han är en pålitlig chef som kommer att styra sjukvårdsdistriktet tryggt in mot välfärdsområdet.

Virolainen själv säger att oberoende av förberedelserna inför välfärdsområdet så måste distriktets uppgifter och plikter skötas så att de som behöver specialsjukvård säkert får den.

– Tryggandet av tillgången på specialsjukvård av hög kvalitet är särskilt utmanade för vår personal på grund av de ständiga förändringarna i vår verksamhetsmiljö.