Pargas söker en förvaltningschef efter att stadsjuristen beviljats avsked.

Bara två personer har sökt tjänsten som förvaltningschef vid Pargas stad. Den ena sökande önskar vara anonym, den andra är Camilla Engman, jur.kand. från Pargas.

Personalchef Peter Lindroos säger att det ännu är öppet hur staden går vidare, det vill säga om intervjuer inleds eller om ansökningstiden förlängs. Avgörandet ligger hos stadsstyrelsen och Lindroos vill inte spekulera i hur den agerar i frågan.

– I vanliga fall brukar man tänka att två sökande är ganska få, men å andra sidan kan två mycket goda kandidater vara tillräckligt om bägge uppfyller de kriterier vi beskrivit i vår kompetensprofil, vilket dessa gör enligt ansökningshandlingarna.

Stadsstyrelsen möts nästa gång på måndag.

Frågan om en förvaltningschef blev aktuell då Pargas stadsjurist, som i dagsläget leder förvaltningstjänsterna, beviljades avsked. Stadsstyrelsen i Pargas har varit oenig i frågan. De medlemmar som motsatt sig att tjänsten inrättas har bland annat hänvisat till att den inte finns i stadens förvaltningsstadgar.

På sitt möte 24.5 beslöt styrelsen ändå, efter omröstning, att lediganslå tjänsten.

Förvaltningschefen ska leda och utveckla förvaltningsprocesser i Pargas stad och ansvara för juridisk rådgivning gällande stadens verksamhet och procedurer.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen. Relevant juridisk utbildning och kunnande ses som en stark merit och god kännedom om kommunal lagstiftning och erfarenhet av krävande förvaltningsuppgifter inom den kommunala sektorn förutsätts.

Vårdreformen kan förorsaka ändringar i tjänsteförhållandet i samband med omorganiseringar av verksamheten inom kommunsektorn, heter det i jobbplatsannonsen.