Tom Holmroos har valts till den nya tjänsten som data- och digitaliseringsdirektör vid Kommunförbundet. Han har tidigare fungerat som sakkunnig i digitala frågor, kundorienterade tjänster och tjänsteutveckling på förbundet.

Nu ska han arbeta med samma frågor, men ur ett bredare Kommunförbundsperspektiv.

– Kommunförbundet har skäl att paketera sina tjänster bättre än tidigare. Kommunförbundet har en stor potential vad gäller utvecklingen av digitala tjänster. Därtill är det viktigt att precisera vad kommunerna förväntar sig av Kommunförbundet, säger han.

I rollen ingår att styra och leda utvecklingen av Kommunförbundets kunskapskapital samt att utnyttja detta kapital i förbundets tjänster och beslutsfattande. Till direktörens arbete hör också Kommunförbundets ICT-tjänster.

Tidigare har Holmroos arbetat med utvecklingsuppgifter i olika företag, intressebevakningsuppgifter i olika organisationer samt vid Åbo stad och Sjundeå kommun.