Medicine doktor Taneli Puumalainen blir avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för säkerhet och hälsa. Puumalainen tillträder uppgiften i april och innehar den fram till maj 2022. 

Puumalainen har sedan 2014 arbetat som överläkare och enhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), där han leder enheten för smittskydd och vaccinationer.

Han har tidigare arbetat vid Social- och hälsovårdsministeriet bland annat med sakkunniguppgifter i anslutning till det nationella vaccinationsprogrammet och bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Åren 2007–2012 arbetade Puumalainen som ledande sakkunnigläkare och teamchef vid GlaxoSmithKline Biologicals i uppgifter som gällde vacciner och infektionssjukdomar. Före det arbetade han med forskningsuppdrag vid Folkhälsoinstitutets avdelning för vacciner och immunskydd.

Avdelningen för säkerhet och hälsa vid social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av bl.a. läkemedelsförsörjning och bekämpning av smittsamma sjukdomar. Till avdelningschefens mest betydande uppgifter inom den närmaste framtiden hör beredning och ledning av åtgärder i anslutning till hanteringen av covid-19-epidemin i samarbete med ministeriets övriga avdelningar, ministerierna samt ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde, i synnerhet Institutet för hälsa och välfärd.

Den ordinarie tjänsteinnehavaren Päivi Sillanaukee tjänstgör via tjänsterotation vid utrikesministeriet fram till den 31 maj 2022.