Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio är en av två kvarvarande kandidater till posten som generaldirektör för Folkpensionsanstalten, FPA.

Arbetsutskottet vid FPA föreslår Hanna Tainio och Lasse Lehtonen som kandidater för posten som generaldirektör. Lehtonen är professor och direktör vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I augusti föreslogs att arbetsutskottet intevjuar 6 kandidater, bland andra Kommunförbundets tidigare vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

– Tjänsten söktes av erfarna och professionella ledare. Vi kan välja en ny generaldirektör på basen av förslaget från arbetsutskottet, säger ordförande för FPA:s fullmäktige Riikka Slunga-Poutsalo.

Fullmäktige kommer att fatta beslut vid sitt möte den 5 november. Tjänsten tillsätts från 1.1.2020, då nuvarande generaldirektören Elli Aaltonen går i pension.