Sanna Svahn har valts till ny omsorgsdirektör i Esbo. Svahn är medicine doktor och har lett Esbo stads hälsovårdstjänster i fyra år. Hon valdes till omsorgsdirektör av fullmäktige i måndags med 60 röster mot 15 för motkandidaten Jorma Haapanen.

Innan Sanna Svahn kom till Esbo arbetade hon som hälsovårdschef vid Attendo och som projektchef vid Nylands förbund.

Omsorgsdirektören leder social- och hälsovårdssektorn i Esbo dvs hälsovården, familje- och socialvården samt åldringsvården. Personalstyrkan uppgår till 4000 anställda.

Juha Metso som varit omsorgsdirektör i 20 år pensioneras i nästa år. Sanna Svahn börjar sitt nya uppdrag  i februari.