Tjänsten som en undervisningschef för den svensk- och finskspråkiga grundläggande utbildningen i Korsholm  har fått sex sökande inom utsatt tid. 

Undervisningschefen deltar i kommunens utvecklingsarbete och är förman för grundskolornas rektorer samt ersättare för bildningsdirektören. Undervisningschefen ingår i bildningens ledningsgrupp och är föredragande i den svenska och finska bildningssektionen.

De som har sökt tjänsten är:

  • Carl Tengman, samhällspedagog (YH-examen), Vasa
  • Linda Felixson, ped.mag., Vasa
  • Elisabeth Mörk, fil.mag., Korsholm
  • Linda Björkgård, ped.mag., Vasa
  • Mathias Granfors, ped.mag, Vasa
  • Karolina Strand, ped.mag., Mariehamn