Ekonomie magister Sanna Lehtonen har valts till direktör för kommunal ekonomi vid Kommunförbundet. Lehtonen arbetar för tillfället som specialsakkunnig i kommunal ekonomi vid Utbildnings- och kulturministeriet.

Lehtonen har 15 års erfarenhet av kommunalekonomi, i synnerhet uppgifter med anslutning till statsandelar. Hon har tidigare arbetat bland annat vid Finansministeriet, Statens ekonomiska forskningscentral och som utvecklingschef vid Kommunförbundet.

– Återgången från corona till det nya normala, social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för kommunernas ekonomi och överföringen av sysselsättningstjänster till  kommunerna är enorma förändringar, och de kommande åren blir därför särskilt intressanta. Det är härligt att få vara med i centrum av beredningsarbetet i en ny roll, säger Lehtonen.

Direktören för kommunalekonomi arbetar som teamledare och ansvarar för samordningen av kommunalekonomiska frågor. Befattningen är central för intressebevakningen och för samarbetet mellan kommunerna och staten.

Lehtonen inleder sitt arbete i början av november.

För närvarande är Lehtonen tjänstledig från Kommunförbundet. Olli Riikonen, som vikarierat för henne som specialsakkunnig i statsandelsärenden, fortsätter i denna befattning.