Raseborg har valt Salli Ojala till klimatkoordinator. Befattningen är tidbunden. Ojala som är filosofie magister valdes bland sex sökande.

Raseborg är Hinku-kommun med målsättning att vara en kolneutral stad före år 2035. Stadens klimat- och energiprogram har godkänts i stadsstyrelsen i januari i år och klimatkoordinators uppgift är att utarbeta ett handlingsprogram tillsammans med de olika sektorerna i staden.