Statsrådet har utnämnt juris kandidat Rainer Hiltunen till jämställdhetsombud för en femårsperiod som börjar den 17 april 2023.

Rainer Hiltunen är för närvarande byråchef vid diskrimineringsombudsmannens byrå och har gjort en lång karriär inom främjandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Tjänsten söktes av 12 personer.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Ombudsmannen ger råd och anvisningar om frågor som gäller jämställdhetslagen, om diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och om främjandet av jämställdhet mellan könen.

​​​​​​​Tjänsten blev ledig när den tidigare tjänsteinnehavaren övergick till andra uppgifter.