SFP:s fullmäktigegruppordförande Mikael Nyman säger att de fyra toppkandidaterna är jämnstarka, men två av dem har eventuellt ett lite större stöd.

På måndag väljer fullmäktige i Raseborg ny stadsdirektör. Alla behöriga sökande är valbara, men under processens gång har det klarnat att den nya stadsdirektören finns bland dessa kandidater: Barbara Heinonen, Frank Hoverfelt, Robert Nyman och Petra Theman.

Heinonen är tidigare stadsdirektör i Mariehamn, Hoverfelt är VD för Raseborgs Energi, Nyman är kommundirektör i Ingå och Theman är diplomat.

Mikael Nylund, gruppordförande för SFP i fullmäktige, förutspår en jämn omröstning.

– Alla fyra har ett stöd. Kanske har två av dem ett lite större stöd, men ingen sticker ut väldigt mycket.

I slutändan väljer varje SFP:are själv hur hen röstar. Något gruppbeslut finns inte och det vore också svårt att genomföra i och med att stadsdirektören väljs genom sluten omröstning, konstaterar Nylund.

Har det i diskussionerna inom gruppen och med toppkandidaterna framkommit att de förtroendevalda söker efter vissa egenskaper hos kandidaterna?

– Alla fyra är väldigt kompetenta och skulle bli bra stadsdirektörer. Som personer är de olika. Två av dem, Heinonen och Nyman, har erfarenhet av att vara stads- respektive kommundirektör. Hoverfelt och Theman har sedan andra egenskaper. Hoverfelt från affärslivet, med en god lokal kännedom, medan Theman har en mer internationell erfarenhet. De egenskaper och erfarenheter som upplevs vara viktigast avgör i valet.

Vad upplever du själv att Raseborg behöver?

– Det allra viktigaste är en ledarstil som skapar förtroende bland personalen. Har man inte det kan man inte leda, inspirera och förändra. Stadsdirektören måste våga se framåt, se möjligheter och vara utvecklingsbenägen, säger Nylund som själv är säker på vilken kandidat som får hans röst.

SFP har enkel majoritet i fullmäktige men Nylund säger att alla partier varit med i processen. Samtliga fullmäktigegruppordförande har suttit i en referensgrupp och samtal har förts över partigränserna om hur de olika politiska grupperna tänkt krig processen.

– Det har varit en bred process och vi har fått en bra respons om den.

Är det för att undvika kritik om att den som väljs är SFP:s kandidat?

– Det är viktigt att stadsdirektören upplever att hen har hela fullmäktiges stöd. Därför behövs en öppen process. Det handlar om att hitta den bästa kandidaten för Raseborg.

Viktig att kunna träffa kandidaterna

Heidi Åkerfelt, som är gruppordförande för det näst största partiet i fullmäktige, SDP, är också hon nöjd med processen. Speciellt glad är hon över att fullmäktige fick chansen att träffa och intervjua toppkandidaterna.

– Man kan alltid läsa ansökningar, CV:n och testresultat men det man egentligen behöver är en personlig känsla av kandidaten. Nu fick alla en uppfattning om hurdana personer de som sökt tjänsten är, hur de agerar i en situation där de intervjuas på bägge språken.

Åkerfelt bedömer att mötena haft stor inverkan på de förtroendevalda, antingen så att det som kunnat härledas från ansökningarna bekräftats eller så att kandidaten visat sig vara annorlunda än man först trodde.

Liksom Nylund tror Åkerfelt att det är främst två kandidater som tävlar om fullmäktiges röster. Hon hoppas att politikerna går tillbaka till arbetsplatsannonsen när de fattar sina beslut, och tänker på vilka kunskaper och egenskaper som staden ursprungligen efterlyste.

– Personligen tänker jag på utvecklingen av Raseborg. Social- och hälsovårdsreformen betyder att organisationen kommer att ändras. En stor sektor faller bort. Med tanke på det behövs visioner om hurdan stad vi vill vara.