Det är allmänheten som vaskat fram namnförslagen, och sjukvårdsdistriktets styrelse som utsett vinnarförslaget.

Åbo universutetscentralsjukhus nya sjukhus får namnet Fyrsjukhuset, skriver Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt på sin Facebook.

Det nya sjukhuset, som ÅUCS för närvarande bygger, kommer att heta Tyks Majakkasairaala på finska, ÅUCS Fyrsjukhus på svenska och Tyks Lighthouse Hospital på engelska.

Beslutet om namnet fattades av sjukvårdsdistriktets styrelse på basis av namntävlingen i oktober och november i fjol som allmänheten deltog.

Sjukhusbygget har tidigare gått under arbetsnamnet T3-sjukhuset.