Jenny Malmsten ny ordförande i nätverk för svensk- och tvåspråkiga kommuner

Jenny Malmsten (tv), Christian Dreyer, Erika Strandberg och Jan D. Okerblom tar över ordförandeskapet i nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner.
Jenny Malmsten (tv), Christian Dreyer, Erika Strandberg och Jan D. Okerblom tar över ordförandeskapet i nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner.
20.5.2021

Nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna valde ny ordförande på sitt möte den 20.5.2021. Jenny Malmsten, kommundirektör i Malax, efterträder Sibbos kommundirektör Mikael Grannas i rollen som ordförande.

Nätverket för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är ett av Kommunförbundets fem strategiska kommuntypsnätverk och en viktig arena för att föra diskussioner både mellan kommunerna och Kommunförbundet och kommunerna sinsemellan.

Nätverket strävar efter att stärka den svenska intressebevakningen och föra en aktiv och konstruktiv dialog med medlemmarna. Kommunerna representeras i första hand av kommun- eller stadsdirektören.

Till vice ordföranden i nätverket valdes kommundirektör Christian Dreyer från Jomala, kommundirektör Erika Strandberg från Kimitoön och stadsdirektör Jan D. Oker-Blom från Lovisa.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här