Eeva-Riitta Högnäs är ny ledande jurist vid Kommunförbundets Rådgivningstjänst för offentlig upphandling (JHNY). Högnäs, som tidigare har jobbat som advokat, har arbetat med upphandlingsfrågor bland annat som domare vid Marknadsdomstolen och som bolagsjurist vid Business Finland.

– Jag har alltid ansett att det finns en stor potential att göra saker bättre och smartare inom upphandling och i mina tidigare yrkesroller har jag försökt höja kvaliteten på upphandlingar, säger Eeva-Riitta Högnäs.
Högnäs tillträdde i augusti. I hennes arbetsuppgifter ingår att leda Rådgivningstjänsten JHNY:s verksamhet, intressebevakning och sakkunnigrådgivning i upphandlingsfrågor. Högnäs betjänar också på svenska.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter service i frågor som gäller offentlig upphandling i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Rådgivningstjänstens verksamhet finansieras av Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet. Rådgivningstjänsten är en del av Kommunförbundets juridiska enhet.