Ansökningstiden för den nyinrättade förvaltningschefstjänsten förlängdes tidigare i sommar.

Pargas stad har svårt att skapa intresse för den nya förvaltningschefstjänsten. Efter att ansökningstiden förlängts kom ytterligare ansökningar. Därmed har tjänsten fyra sökande.

Två sökande önskar vara anonyma, de två övriga är Camilla Engman, jur.kand. från Pargas och Hanna-Maria Grandell, förv.mag. från Lojo.

Däremot lockar uppdraget som kommunikationschef. Tjänsten blev ledig då Anne-Maarit Itänen lämnade jobbet i juni.

Elva personer har sökt tjänsten. Två vill vara anonyma, de övriga är:

  • Jesper Alm, hum.kand., S:t Karins
  • Ann-Helen Berg, pol.mag., Åbo
  • Reima Honkasalo, fil.mag., Piikkis
  • Hanna–Mari Kamppikoski, hum.kand., Vesilahti (Vesilax)
  • Timo Lahtinen, fil.mag., Åbo
  • Mona Lehtonen, pol.mag., Pargas
  • Ellinor Lindroos, pol.mag., Pargas
  • Ari Lohenoja, ekon.mag., Helsingfors
  • Mikko Niimies, medianom (YH), Vanda