Pargas stad söker en turismchef för att utveckla och koordinera den växande turismen i skärgården.

Sammanlagt nio personer har sökt tjänsten. Av dem vill fem vara anonyma. De övriga är:

  • Anitta Bergbom, regional manager Visit Turku, Åbo
  • Benjamin Donner, Kimitoöns turistchef, fil.mag, S:t Karins
  • Lotta Tamminen, restonom inom turism, Nådendal
  • Janne Tienpää, fil. mag, senast verksamhetsledare för Elinvoimaa Hämeeseen, Åbo

Valet görs av sektorchefen inom näringslivstjänster, Tomas Eklund, inom maj månad.

 Till tursimchefens uppgifter hör att aktivt marknadsföra Pargas, utveckla turismstrategin och att samarbeta med olika intressentgrupper och turismföretagare.

Turismchefen är förman för ett turism-team och staden förväntar sig en utmärkt nätverks- och samarbetsförmåga, liksom erfarenhet av försäljning och marknadsföring.