Närpes stad söker ny stadsdirektör. Den nuvarande stadsdirektören Hans-Erik Lindqvist är sjukskriven och vikarieras av förvaltningsdirektör Björn Häggblom.

Enligt planerna skulle Hans-Erik Lindqvist ha avgått med pension i sommar. Nu är han sjukskriven och kommer inte att återgå till sin tjänst.

Lindqvist meddelade om sin pensionering för cirka ett år sedan när förslaget om att slå samman Närpes och Kaskö var aktuellt. Enligt de ursprungliga planerna skulle han av varit kvar i aktiv tjänst till och med mars 2020.

– Nu blev Hans-Erik Lindqvist avgång något snabbare än planerat, konstaterar t.f. stadsdirektör Björn Häggblom.

Arbetsgrupp förbereder rekryteringen

Närpes fullmäktige beslöt i går tisdag att staden ska lediganslå tjänsten som stadsdirektör. Behörighetskravet för tjänsten är bland annat högre högskoleexamen, utmärkta kunskaper i svenska, goda kunskaper i finska och påvisad erfarenhet av krävande ledningsuppdrag.

– Fullmäktige har gett stadsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska förbereda rekryteringen. Gruppen kommer bland annat att närmare definiera kriterierna för tjänsten och också ta ställning till om staden ska engagera en rekryteringskonsult, säger Häggblom.