Jade Malmi  blir justitieminister Anna-Maja Henriksson specialmedarbetare.

Juris magister Jade Malmi har tidigare arbetat bland annat som Svenska riksdagsgruppens lagstiftningssekreterare och som EU-assistent vid statsrådets kansli.

Hon har också varit praktikant vid Europaparlamentariker Nils Torvalds stab i Europaparlamentet.