Tre personer har sökt tjänsten som servicechef för serviceområdet seniorer i Lovisa.

Två kallades till intervju och när grundtrygghetsnämnden möts på torsdag kväll är grundtrygghetsdirektören Carita Schröders förslag att Sofie Klawer-Kallio, magister i omvårdnadsvetenskap och bosatt i Lovisa, väljs. Ärendet går sedan vidare till stadsstyrelsen.

Servicechefen leder och ansvarar för serviceområdets verksamhet, utveckling och ekonomi, är medlem i grundtrygghetscentralens ledningsgrupp och bereder ärenden till grundtrygghetsnämnden.