Max Lönnqvist blir direktör vid Östra Nylands välfärdsområde. Lönnqvist är ekonomie magister och för tillfället förvaltningsdirektör i Åbo. 

– Max Lönnqvist har de bästa förutsättningarna att leda Östra Nyland till att bli det starkaste välfärdsområde i landet och bygga upp den nya organisationen med social-, hälsovårds- och räddningstjänster, säger Heikki Vestman, välfärdsområdesfullmäktiges ordförande i ett pressmeddelande.

Ann-Sofie Silvennoinen valdes till den första reservplatsen och  Pia Nurme till den andra. Silvennoinen och Nurme är båda magistrar i hälsovetenskaper. Silvennoinen har varit tf. välfärdsområdesdirektör i Östra Nylands välfärdsområde.

I den första omröstningen  välfärdsområdesfullmäktige fick Max Lönnqvist 27 röster, Ann-Sofie Silvennoinen 18 och Pia Nurme 14 röster. I den andra  fick Max Lönnqvist 40 röster och Ann-Sofie Silvennoinen 19 röster.

Tjänsten som välfärdsområdesdirektör är tidsbunden till fem år. Sju personer sökte direktörstjänsten och tre gick vidare i rekryteringsprocessen.